Corpus O2 biedt een bewegingsprogramma aan volgens de Buteyko Methode. Voor ons is dit een essentieel onderdeel voor het herstellen van ziektes en preventie. Buteyko zei ”Je kan bewegen naar gezondheid of naar een hartinfarct”. Dit heeft allemaal te maken met de intensiteit van sporten en de daarmee verhoogde ademhaling.
Als we sporten, zowel op recreatie als op professioneel niveau, dan is het fysiologisch normaal, dat de adem dieper en frequenter wordt. Dit is omdat tijdens inspanning de stofwisseling toeneemt (werkende spieren produceren meer koolzuurgas (CO2). De uitstoot van koolzuurgas en de aanmaak van koolzuurgas door de spieren blijft bij sporten, normaal gesproken in verhouding.

Bovenstaande wil niet zeggen, dat je tijdens sporten niet een bovenmatige longventilatie kan hebben.  Aan de hand van een voorbeeld kunt u zien, dat heel veel (top)sporters bovenmatig ademhalen.

U kent vast wel mensen die, zodra ze een inspanning leveren (fietsen, joggen etc.), dit doen met hun mond open. Hoe langer de inspanning duurt, des te meer gaat de mond open en maken ze steeds meer geluid (hijgen). Dit wijst erop dat de inspanning gepaard gaat met dieper ademhalen. Hierdoor wordt de hoeveelheid CO2 in het bloed een stuk lager. Als sporter wil je zoveel mogelijk zuurstof naar de spieren hebben .Is echter de hoeveelheid CO2 onder de norm, dan zal er minder O2 naar de spieren gaan. Dit heeft gevolgen voor de stofwisseling van de spieren.

Zodra spieren, bij matige inspanning zonder voldoende zuurstof actief moeten zijn, schakelen ze over van aërobe (met zuurstof) naar anaërobe (zonder zuurstof) verbranding. Nu wordt als bijproduct melkzuur geproduceerd. Sporters klagen dan over vermoeide, pijnlijke spieren. Natuurlijk is er een verschil tussen een recreatie– en een (top)sporter om deze te begeleiden t.a.v. hun ademhaling. Echter de basis ademhaling is voor beide sportgroepen van groot belang. Om deze basis ademhaling binnen de norm te hebben en te leren hoe je dit kan bereiken als de ademhaling van de norm afwijkt, is het verstandig om contact op te nemen met een erkend Buteyko therapeut.

De verschillen tussen sporters (bv. spinnen), die met de mond dicht en met de mond open trainen zijn enorm. Sporters, die alleen ademhalen via de neus, zijn sneller hersteld, zweten minder dan daarvoor, kunnen direct na de inspanning een gesprek voeren (ze hoeven niet te hijgen), kunnen makkelijk de inspanning aan en de prestatie is t.o.v. ervoor verbeterd.

Voor U gezondheid heeft bewegen een gunstig effect en kan het risico op het ontstaan van ziekten naar beneden brengen.. Of mensen voldoende bewegen wordt uitgedrukt met de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en de Fitnorm. De Fitnorm is voor jong en oud echter gelijk.
Bewegen bevordert de gezondheid en de kwaliteit van leven. Uit onderzoek blijkt dat personen die weinig tot niet bewegen over het algemeen een groot risico hebben op negatieve gezondheidseffecten, met name op diabetes, hart- en vaatziekten en/ of een beroerte. Voldoende bewegen (waarbij voldaan wordt aan de Nationale Norm Gezond Bewegen) kan het risico op een aantal chronische aandoeningen, zoals coronaire hartziekten, verlagen (preventie).

 

Beweegnorm

Regelmatig bewegen bevordert de kwaliteit van leven en kent diverse gezondheidsvoordelen.
Regelmatig, matig intensief bewegen, zoals fietsen of stevig wandelen, heeft al een gunstig effect op de gezondheid. Het kan direct of indirect het risico verlagen op het ontstaan van ziekten.
De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) verschilt per leeftijdsgroep. Volgens deze norm moeten jongeren (tot 18 jaar) dagelijks minimaal één uur matig intensief bewegen. Volwassenen voldoen aan de norm als zij gedurende minimaal een half uur matig intensief (waarbij je nog door de neus kan adem halen) bewegen gedurende tenminste vijf dagen, maar bij voorkeur alle dagen van de week.

 

Fitnorm

De fitnorm is gericht op het verbeteren en onderhouden van fysieke fitheid voor jong en oud. Om een goede conditie van hart en bloedvaten te bewerkstelligen, schrijft deze norm drie maal per week tenminste 20 minuten zwaar intensieve lichaamsbeweging voor.

Ik wil hier meer over weten
Bewegen